Βιβλιογραφία Ρίγανης

1]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[2]. Στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/arwmatika_fyta.pdf.

[3]. Daferera D.J., Ziogas B.N. and Polissiou M.G. (2000). GC-MS Analysis of Essential Oils from Some Greek Aromatic Plants and Their Fungitoxicity on Penicillium digitatum. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 2576-2581.

[4]. Adam Κ., Sivropoulou Α., Kokkini S., Lanaras T. and Arsenakis M. (1998). Antifungal Activities of Origanum vulgare subsp. hirtum, Mentha spicata, Lavandula angustifolia, and Salvia fruticosa Essential Oils against Human Pathogenic Fungi. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46: 1739-1745.

[5]. Vokou D., Kokkini S. and Bessiere J.-M. (1993). Geographic Variation of Greek Oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) Essential Oils. Biochemical Systematics and Ecology, 21(2): 287-295.

[6]. Edris A.E. (2007). Pharmaceutical and therapeutic potentials of essential oils and their individual volatile constituents: a review. Phytotherapy Reseasrch, 21(4): 308-23.

[7]. Kulisic T., Radonic A., Katalinic V. and Milos M. (2004). Analytical, nutritional and clinical methods use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil. Food Chemistry, 85: 633–640.

[8]. Zhang X.-L., Guo Y.-S., Wang C.-H., Li G.-Q., Xu J.-J., Chung H.Y. et al. (2014). Phenolic compounds from Origanum vulgare and their antioxidant and antiviral activities. Food Chemistry, 152: 300–306.

[9]. Penalver P., Huerta B., Borge C., Astorga R., Romero R. and Perea A. (2005). Antimicrobial activity of five essential oils against origin strains of the Enterobacteriaceae family. APMIS, 113: 1–6.

[10]. Santoyo S., Cavero S., Jaime L., Ibanez E., Senorans J. and Reglero G. (2006). Supercritical carbon dioxide extraction of compounds with antimicrobial activity from Origanum vulgare L.: determination of optimal extraction parameters. Journal of Food Protection, 69: 369–375.