[1]. Στοιχεία τεχνικής καλλιέργειας αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διαθέσιμο on-line στο: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aromatika_Fyta/arwmatika_fyta.pdf.

[2]. Κουτσός, Θ. Β. (2007). Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. Σελ. 349.

[3]. Σκρουμπής, Β. Γ., 1998. Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά φυτά της Ελλάδος. Εκδόσεις ΑγροΤύπος, Αθήνα. Σελ. 256.

[4]. Vokou D., Katradi, K. and Kokkini S. (1993). Ethnobotanical survey of Zagori (Epirus, Greece), a renowned centre of folk medicine in the past. Journal of Ethnopharmacology, 39:187-196.

[5]. Gabrieli C.N., Kefalas P.G. and Kokkalou E.L. (2005). Antioxidant activity of flavonoids from Sideritis raeseri. Journal of Ethnopharmacology, 96:423–428.

[6]. Todorova Μ. and Trendafilova Α. (in press). Sideritis scardica Griseb., an endemic species of Balkan peninsula: Traditional uses, cultivation, chemical composition, biological activity. Journal of Ethnopharmacology.

[7]. Galati E.M., Germanò M.P., Rossitto A., Tzakou O., Skaltsa H. and Roussis V. (1996). Essential Oil of Sideritis raeseri Boiss. et Heldr. ssp. raeseri. Journal of Essential Oil Research, 8(3): 303-304.

[8]. Tzakou, O. (2002). The Essential Oil of Sideritis raeseri Boiss. et Heldr. ssp. attica (Heldr.) Pap. et Kok. Journal of Essential Oil Research, 14(5): 376-377.

[9]. Stagos D., Portesis N., Spanou C., Mossialos D., Aligiannis N., Chaita E., et al. (2012). Correlation of total polyphenolic content with antioxidant and antibacterial activity of 24 extracts from Greek domestic Lamiaceae Species. Food and Chemical Toxicology, 50: 4115–4124.